Category: Кәсіпорын экономикасы, қаржылық менеджмент

ҚР мемлекеттік қызметшінің төзімділігінің жәй — күйі

Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметі жүйесін дамыту мемле кеттің тәуелсіздік жылдарындағы рөлінің өзгеруі, саяси жүйенің, экономи каның, қоғамдық қатынастардың қалыптасу, мемлекеттік басқару жүйесін оңтайландыру үрдістерімен тығыз байланысты. Қазіргі уақытта, Қазақстанның бәсекеге аса қабілетті 50 елдер...

Мемлекеттік қызметші төзімділігінің мәні

Тәуелсіздік жылдарында Қазақстан Республикасы өзінің әлеуметтік-эко номикалық, мәдени және саяси дамуында айқын жетістіктерге қол жеткізді. Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму Стратегиясында кәсіби мемлекет құру маңызды ұзақ мерзімді басымдықтарының бірі болып белгіленген. Қазақстан Республикасында демократиялық...

Теломеразалар әрекетінің тетіктері

Теломеразалар әрбір теломералардың G тізбегін ұзартады. Теломеразалармен  450 нуклеотидтерден тұратын теломеразалық РНК байланысқан. Оның ортаңғы қысқа учаскісі  1,5 теломерлік қайталануға комплиментарлы болады.

Теломералар қызметтері

Теломералар төмендегідей қызметтер атқарады: 1.Механикалық қызметі: a)     Теломералар хромосомаларды ядро матриксіне бекіндіреді. b)    Теломералар хромосома хроматидаларының ұштарын бір – бірімен  тіркестіреді.

Материалдық ресурстарды түгендеу мен оларды қайта бағалау

Қазақстан Республикасында осы күнгі қолданылып жүрген ереже бойынша кәсіпорынды жылына кем дегенде бір рет өздерінің меншігіндегі материалдық құндылықтарына түгендеу жүмысын жүргізуі керек. Түгендеу жұмысы міндетті түрде мынадай жағдайда жүргізіледі: —   жылдық есеп беру (жыл...

Кәсіпорында тауарлық-материалдық қорлар есебінің ұйымдастырылуы

Материалдар өздерінің сақталып тұрған жері бойынша, яғни шаруашылық  субъектісінің  қоймасында  және субъектісінің бухгалтериясында есептелінеді.  Материалдық  құндылықтардың  коймадағы  есебінің  дұрыс  ұйымдастырылуы  олардың  дұрыс  сақталуына,  қоймадағы жұмыстың дұрыс жүргізілуіне және жұмыстың    қалай    қойылғандығына    байланысты.     Қоймада    материалдық...

Еңбек нарығының тиімділігін көтерудің маңызды жақтары

Мемлекеттік саясат білім берудің халықаралық үлгілерін және еңбек нарығы дамуының серпінділігі мен келешегіне сәйкес келетін кәсіптік дайындауды қамтамасыз етуге бағытталған. Қазақстан саясатпен бірге әлеуметтік-экономикалық бағыттар дамуының табысты серпінділігіне ие болды. Біздің мемлекетіміздің экономикалық саясатты...

Қазақстан Республикасындағы еңбек ресурстарының даму беталысы

Қазақстан Республикасы дамуының қазіргі сатысы  экономика мен қоғамды өзгертуде өте күрделі мәселелер пайда болуымен сипатталады. Сол себептен нарық кезеңінде мемлекеттің саясаты шағын және орта бизнесті дамытуға бағытталып, олардың бәсекелестік қабілеттілігін жоғарылату болып отыр. Қазақстанда...

Еңбек ресурстарын пайдаланудағы шетелдік тәжірибелер

Әлеуметті-еңбек қарым-қатынастарының қоғамда қалыптасуы көптеген жәйттердің әсерінен пайда болады, олардың маңыздылығы тарихты, экономикалық, әлеуметтік мәдени және саясатты контекспен анықталады. Әр елдің еңбек қарым-қатынастарын талдай отырып, негізгі үлгілерінің үш түрін бөліп көрсетуге болады.

Еңбек ресурстарын басқарудың интеграциялық стратегиясы

Еңбек ресурстарын басқару саясаты мен практикасын қарастыруда белсенді мамандар жұмылдырылады да әрбір мақсаттарын шешуде тізбелік ретінде көрсетіліп, олардың техникалық қызметінің дәйектілігімен дәлдігі шектелуде, әсіресе практика жағынан. Қазіргі кезде еңбек ресурстарын басқару саясатымен практикасын реттеу...