Category: Кәсіпорын экономикасы, қаржылық менеджмент

Еңбек ресурстарын қалыптастыру және оның құрылымы

Қазақстан соңғы жылдары экономикалық дамудың жоғарылығын қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін экономикалық қайта құрулар және оларды жүзеге асыру бойынша алдыңғы қатардан көрініп келеді. Экономикалық дамудың орта және ұзақ мерзімді болашағын анықтайтын маңызды жәйті еңбек ресурстарын...

Еңбек ресурстары

Еңбек ресурстары мен еңбек ресурстарын басқару нарық жағдайында еңбек нарығында аса маңызды орын алады. Еңбек нарығында қалыптасқан қатынастар аса айқындалған әлеуметтік-экономикалық сипат алады, олар еліміздің көптеген тұрғындарының өмірлік қажеттілігін қозғайды. Халықты жұмыспен қамту, жұмыссыздық,...

Инновациялық қызметті ақпараттық қамсыздандыру

ҚР-да инновациялық қызметті ақпараттық қамсыздандыру 17.06.2003 ж. «Қазақстан Республикасының статистика жөніндегі Ұлттық Агенттік жарлығымен» реттеледі.  Соған сәйкес инновация статистикасы анкеталау жолымен жүргізіледі. Анкета № ИН-001 өнеркәсіптік кәсіпорындар мен құрылыстық ұйымдардың инновациялық қызметінің даму тенденцияларын...

Инновациялық қызметті қаржылық қамсыздандыру

Инновациялық менеджментті ресурстық қамсыздандырудың шешуші сұрағы  инновациялық қызметті қаржыландыру болып табылады. Кез-келген шаруашылық субъектісін қаржылық қамсыздандыру ғылыми-техникалық өнім, арнайы құрылғыларды жеткізу, материалдар, құрылтайшылармен есеп айырысу, еңбек ұжымдары және басқарудың мемлекеттік органдары үшін ақы төлеу...

Құқықтық және нормативті-әдістемелік қамсыздандыру

Менеджмент жүйесін құқықтық  қамсыздандыру мемлекетте және аймақтық деңгейде қабылданған заңнамалық және нормативтік актілерге, жүйенің жұмыс істеуі мен дамуы бойынша негізделеді. Бұл актілерге: Қазақстан Республикасының заңдары, Үкімет және басқа да басқару органдарының шешімдері, мемлекеттік стандарттар...

Мемлекеттің инновациялық дамуындағы инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау ерекшеліктері

Әлемдік дамудың технологиялық ядросына енетін мемлекеттер тәжірибесін (АҚШ, Жапония, Германия, Англия, Франция), сондай-ақ инновациялық қызметті мемлекеттік реттеу органдарын, қаржыландыру, салықтық, несиелік жүйелерде, экономикадан тыс қызметте жеңілдіктерді, инновациялық қызметті ғылыми-методикалық және ақпараттық қамсыздандыруды қолдау формаларын,...

Мемлекеттік инновациялық саясаттың ерекшеліктері

Инновациялық қызметті мемлекеттік реттеу инновациялық сала институттарының экономикалық қызығушылықтарына мемлекеттік басқару органдарының мақсатты ықпал етуі. Осыған байланысты мемлекеттік басқару органы реттеу субъектісі ретінде, басқару объектісінің керекті жағдайы түрінде немесе оның қызметінің күтілетін нәтижелері түрінде...

Инновациялық қызметтің және инновацияның тиімділігін бағалау көрсеткіштерінің жүйесі

Әлеуметтік нәтиже- адам мен қоғамның қажеттіліктерін қанағат ететін және құндық баға алмайтын (денсаулықтың жақсаруы, эстетикалық сауалдардың қанағаттандыруы және т.б.) нәтиже. Көптеген әлеуметтік әсерлерді тура немесе жанама өлшеуге болмайды. Мұнда тек сапалы көрсеткіштермен шектелуге тура...

Инновация қызметінің әсерлерінің және тиімділігінің түрлері

Инновациялық қызметтің әсері көп аспектілі болып келеді. Көптеген авторлар заңсыз әрекеттер жасайды. Мысалы сол әсердің құрастырушыларын — ғылыми — техникалық, экономикалық, әлеуметтік және т.б. бір-біріне қосады немесе араларына қатынастар орнатқызады. Әсер (фактор мөлшері) —...

Нәтижелі жобалардың сұрыптау әдістері

Жобалардың біркелкі сұрыптау жүйесі жоқ, себебі жобаны іске асырушы инвесторлар мен ұйымдардың қолданатын өз әдістері, орнықты орындары, шарттары мен белгілері бар. Инвестициялардың талдау мақсаты, экспертизасы және жобалардың сұрыпталуы — менеджменттің құндылық проблемасы болып есептеледі....