Category: Маркетинг, Менеджмент, Лизинг

Тәуекел менеджментінің мәні мен мазмұны

Тәуекел менеджменті кәсіпкерлік қызметінің сферасы сақтандыру нарығы болып табылады. Сақтандыру нарығы – сақтандыру бойынша экономикалық қатынастардың пайда болу сферасы. Сақтандыру нарығы сақтандыру компанияларымен (қоғамдары) және мемлекеттік емес зейнетақы қорларымен азаматтарға және шаруашылық жүргізуші субъектілеріне...

Инновациялық менеджмент

Инноватика теориясының қалыптасуы және оның қазіргі кездегі концепциялары. Кәсіпорынның инновациялық қызметін басқару негіздері. Кәсіпорын инновациялық процессін басқару әдістері. Ұйымның инновациялық потенциалын анықтау. Инновациялық проектерді басқару және инновациялардың экономикалық тиімділігін бағалау.

Өндірістік менеджмент

Жаңа өнімді жобалау. Инновациялық жобаларды басқару. Өндіріс процесінің типтері. Өндіріс циклі. Өндіріс қуаттылығы. Кәсіпорын орналасуы. Кәсіпорынныц өндіріс құрылымы. Өндірісті ағынды емес әдістермен ұйымдастыру. Өндірісті ағынды әдістермен ұйымдастыру. Жөндеу шаруашылыгын ұйымдастыру.

Менеджмент теориясы және тәжірибесі

Басқару ғылымының пәні, әдісі мен міндеті. Басқарудың табиғаты және менеджмент эволюциясы. Басқарудағы қоғам мен табиғат заңдары. Басқарудағы жүйелік көзқарас. Басқару функциялары мен құрылымы. Басқарудың экономикалық механизмі. Экономикалық процестерді басқарудыц психолгиялық негізі.

Инновациялық менеджменттің мәні

Инновациялық менеджмент – инновациялық процестерді басқаруға бағытталған және жүйелі әрекеттерден құралған ғылым. Олар: иницияция, инновацияның маркетингі, өндіріс, нарыққа шығу, диффузия. Сонымен қатар олар жүйелік, жинақтылық және қозғалыстық принциптерді қолданады.

Идеологиялық менеджмент

Менеджмент  кәсіпорынды ұйымдастырудың принциптері (заң жағынан) туралы, оны дамытудың  стратегиясы (идеологиялық бөлігі) туралы, қызметтерді іріктеу (әлеуметтік жағы) туралы және олардың жұмысын оңтайландырудың  тәсілдері (психологиялық бөлігі) туралы ілімдерді қамтитын кәсіпорынды  тиімді басқару ғылымы.

Сегменттеудің құқықтық тиімділігін қамтамассыз ету

Сегменттеудің құқықтық тиімділігін қамтамассыз ету туралы қазақша реферат Мемлекет пен нарықтың өзара қатынасы нарықты қоғамда маңызды мәселелердің бірі, себебі бұл зерттеу және сегменттеу жүйеде мемлекет ерекше қызметтерді атқарады. Кез-келген елдің зерттеу және сегменттеу жүйесіндегі мемлекеттің...

Нарықты сегменттеу категория ретінде

Нарықты сегменттеу категория ретінде туралы қазақша реферат Зерттеу және сегменттеу байланыстар өнімнің өндірушіден тұтынушыға қозғалуын қамтамасыз етеді. Бір жағынан өндірушілер арасында көпжақты айырбас, екінші жағынан тұтынушылар арасында пайда болады. Мындай процесстер тауарлы қатынастарға ауысады,...

Нарықты сегменттеудің пәні

Нарықты сегменттеудің пәні туралы қазақша реферат Бүгінгі таңдағы ауқымды өзгерістер кезеңі қоғам өмірінің барлық саласын жан-жақты қамтуда. Сол себепті қалыптасқан құрылымды мүлдем жаңартып, зерттеу және сегменттеу-әлеуметтік және рухани дамуға жол ашатын демократиялық қоғам құруға сай...

Елдің әлеуметтік-экономикалық дамуын жоспарлау, бағдарламалау және болжау

Елдің әлеуметтік-экономикалық дамуын жоспарлау, бағдарламалау және болжау туралы қазақша реферат Дамудың ұзақ мерзімді басымдылығын алға жылжытуға рыноктың мүмкіндігі жоқ, сондықтан көптеген дамыған елдерде экономикалық саясаттың басымдылығын және стратегииялық өсуді жоспарлауды мемлекет өзіне алады. Мұндайда ол...